M E D E A

Beschrijving

M E D E A

Theater Malpertuis

MEDEA: Het is niet voorbij. Het is nog maar net begonnen. Er is meer. En beter. Het zijn de eerste stappen van een lange reis. Waarin veel  te verduren valt, veel te veroveren ook. Niets tast de puurheid van mijn verlangen aan, of temt de wilskracht van mijn geest. De kracht die ik heb is groot, tijd om hem te gebruiken nu.

© Klaas Verdru

 

MEDEA is één van de bekendste en meest gruwelijke Griekse tragedies, door Euripides geschreven in  431 voor Christus.

Na het overspel van haar echtgenoot Jason, de ‘Argonaut’,  wreekt MEDEA, de ‘barbaarse’,  zich door zowel zijn toekomstige nieuwe bruid als hun eigen twee kinderen om het leven te brengen.

Alle grootsheid maar ook alle zwakheid schuilt in Euripides’ personages, waarbij de man en de vrouw even belangrijk zijn en elkaar vaker ontmoeten om te botsen dan om te feesten. Hiermee kondigde Euripides de nieuwe tijd van het hellenisme aan waarin de oude patriarchale maatschappij zich transformeerde tot een meer open maatschappij die gegrondvest is op een veel bredere basis.

Veel van die transformatie is voelbaar en herkenbaar in onze tijd waar ’gelijkwaardigheid’  niet langer een politiek correct woord is maar een recht dat opgeëist wordt en waarvoor gestreden wordt door al wie zich achteruitgesteld voelt, belemmerd wordt in z’n identiteit of bewegingsvrijheid. De discrepantie tussen wat perfect ordentelijke mensen in ministeries achteroverleunend in een stoel beslissen, en de sociale ravage die dat niet zelden teweegbrengt bij de burgerbevolking, is een tweespalt die hoe langer hoe minder gepikt wordt. Ook de ratio loopt in 2020 tegen z’n eigen grenzen aan, want er is een waarheid die dieper en woordenlozer  is dan alle taal waarmee we constant menen de wereld te kunnen ordenen en controleren naar eigen inzicht.

Voor zijn versie van MEDEA beroept regisseur Arfeuille zich op diverse bronnen, gaande van Euripides zelf, tot Seneca en Heiner Müller.

Centraal staat Tania Van der Sanden, omgeven door een groep van jonge, nieuwe mannen in wie zij bondgenoten en tegenstrevers zal vinden: acteurs, dansers, performers. Een nieuwe generatie mannen die hun eigen mannelijkheid op de weegschaal leggen.

Naast woorden, die in de traditie van de grote repertoireschrijvers zullen striemen als hagel, is ook een mooie rol weggelegd voor beeld, licht en geluid in deze enscenering voor middelgrote en grote zaal.

SPEELPERIODE 2021-2022:

31 januari tot en met 7 maart 2022

  • tekst: Piet Arfeuille, naar Euripides
  • regie: Piet Arfeuille
  • spel: Tania Van der Sanden, Tim Bogaerts (KVS, Ultima Vez, Montignards), Geert Vaes (Jan Fabre, Kris Verdonck), Elie Tass (Les ballets C de la B, Sidi Larbi Cherkaoui), Arne Luiting (Deschonecompanie, Benjamin Abel Meirhaeghe) e.a.

Voor prospectie zijn gratis tickets beschikbaar! Gelieve eerst even contact met ons op te nemen.

  • tekst: Piet Arfeuille, naar Euripides
  • regie: Piet Arfeuille
  • spel: Tania Van der Sanden, Tim Bogaerts (KVS, Ultima Vez, Montignards), Geert Vaes (Jan Fabre, Kris Verdonck), Elie Tass (Les ballets C de la B, Sidi Larbi Cherkaoui), Arne Luiting (Deschonecompanie, Benjamin Abel Meirhaeghe) e.a.

Voor prospectie zijn gratis tickets beschikbaar! Gelieve eerst even contact met ons op te nemen.

Voor prospectie zijn gratis tickets beschikbaar! Gelieve eerst even contact met ons op te nemen.

Voor prospectie zijn gratis tickets beschikbaar! Gelieve eerst even contact met ons op te nemen.